Όροι και Προϋποθέσεις
Καλώς ήλθατε στο Κατασκευαστές ηλεκτρικών ανελκυστήρων!

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του Ιστότοπου Κατασκευαστής τιμών ηλεκτρικού ανελκυστήρα, που βρίσκεται στη διεύθυνση http://gr.hdtflxg.com.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε Κατασκευαστές ηλεκτρικών ανελκυστήρων εάν δεν συμφωνείτε να λάβετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Cookies:
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας βοηθήσει να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Με την πρόσβαση Κατασκευαστές ηλεκτρικών ανελκυστήρων, συμφωνήσατε να χρησιμοποιήσετε τα απαιτούμενα cookies.

Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή ιστοσελίδων. Τα cookie δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookie σας εκχωρούνται μοναδικά και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν διακομιστή ιστού στον τομέα που σας εξέδωσε το cookie.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή, αποθήκευση και παρακολούθηση πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε προαιρετικά Cookies. Υπάρχουν ορισμένα απαραίτητα Cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Αυτά τα cookies δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας καθώς λειτουργούν πάντα. Λάβετε υπόψη ότι με την αποδοχή των απαιτούμενων Cookies, αποδέχεστε επίσης Cookies τρίτων, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μέσω υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους, εάν χρησιμοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα, ένα παράθυρο προβολής βίντεο που παρέχεται από τρίτους και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα μας.

Άδεια:
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, Κατασκευαστής τιμών ηλεκτρικού ανελκυστήρα ή/και οι δικαιοπάροχοί του κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό Κατασκευαστές ηλεκτρικών ανελκυστήρων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από το Κατασκευαστές ηλεκτρικών ανελκυστήρων για προσωπική σας χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

Αντιγραφή ή αναδημοσίευση υλικού από Κατασκευαστές ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Πουλήστε, νοικιάστε ή υπο-άδεια υλικού από Κατασκευαστές ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από Κατασκευαστές ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Αναδιανομή περιεχομένου από Κατασκευαστές ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.

Μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Κατασκευαστής τιμών ηλεκτρικού ανελκυστήρα δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή αναθεωρεί σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις των Κατασκευαστής τιμών ηλεκτρικού ανελκυστήρα, των πρακτόρων της και/ή των θυγατρικών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις απόψεις του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, Κατασκευαστής τιμών ηλεκτρικού ανελκυστήρα δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τα σχόλια ή οποιαδήποτε ευθύνη, ζημίες ή έξοδα που προκλήθηκαν και/ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των σχολίων σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Το

Κατασκευαστής τιμών ηλεκτρικού ανελκυστήρα διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή να προκαλέσουν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και εκπροσωπείτε ότι:

Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκατάθεση για να το κάνετε.
Τα σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου.
Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, απρεπές ή άλλως παράνομο υλικό, το οποίο αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.
Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή συνήθειες ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομες δραστηριότητες.
Χορηγείτε Κατασκευαστής τιμών ηλεκτρικού ανελκυστήρα μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης άλλων ατόμων να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή και μορφή.

Υπερσύνδεση στο περιεχόμενό μας:
Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν με τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

Κυβερνητικοί οργανισμοί.
Μηχανές αναζήτησης;
Ειδησεογραφικοί οργανισμοί ·
Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων μπορούν να συνδέονται με τον Ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο όπως συνδέονται υπερβολικά με τους Ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων. και
Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε ολόκληρο το σύστημα, εκτός από τις αιτήσεις μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και φιλανθρωπικών ομάδων συγκέντρωσης κεφαλαίων που ενδέχεται να μην συνδέονται υπερβολικά με τον ιστότοπό μας.
Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες στον Ιστότοπο, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδετικού μέρους και των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών του · και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδέσμου.

Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

κοινώς γνωστές πηγές πληροφόρησης για τους καταναλωτές ή/και τις επιχειρήσεις.
ιστότοποι κοινότητας
ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα ·
Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων.
διαδικτυακές πύλες?
λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες · και
εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.
Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας έκανε να κοιτάξουμε δυσμενώς τον εαυτό μας ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας. (β) ο οργανισμός δεν έχει αρνητικά αρχεία μαζί μας · (γ) το όφελος για εμάς από την προβολή της υπερσύνδεσης αντισταθμίζει την απουσία Κατασκευαστής τιμών ηλεκτρικού ανελκυστήρα · και (δ) ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με την αρχική μας σελίδα αρκεί ο σύνδεσμος: (α) να μην είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδετικού μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του · και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδέσμου.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στο Κατασκευαστής τιμών ηλεκτρικού ανελκυστήρα. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε στον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θα θέλατε να Σύνδεσμος. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να υπερσυνδέονται στον Ιστότοπό μας ως εξής:

Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας. ή
Με τη χρήση του ενιαίου εντοπισμού πόρων που συνδέεται με ή
Η χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της σύνδεσης της Ιστοσελίδας μας έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέσμου.
Καμία χρήση του λογότυπου Κατασκευαστής τιμών ηλεκτρικού ανελκυστήρα ή άλλου έργου τέχνης δεν επιτρέπεται για σύνδεση χωρίς συμφωνία άδειας εμπορικού σήματος.

Ευθύνη περιεχομένου:
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον Ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύετε και να μας υπερασπίζεστε από όλες τις αξιώσεις που εγείρονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος (ες) δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε Ιστότοπο ο οποίος μπορεί να ερμηνευτεί ως συκοφαντικός, άσεμνος ή εγκληματικός ή που παραβιάζει, παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων:
Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων προς τον Ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσής του ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας:
Εάν βρείτε κάποιο σύνδεσμο στον Ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε άμεσα σε εσάς.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές. Δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά του, ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα είναι ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθυνών:
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών δεν θα είναι:

περιορίζουν ή αποκλείουν την ευθύνη μας ή σας για θάνατο ή τραυματισμό.
περιορίστε ή εξαιρέστε την ευθύνη μας ή σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ·
περιορίστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία · ή
εξαιρέσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή σας που ενδέχεται να μην εξαιρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που καθορίζονται σε αυτό το τμήμα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο · και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις, αδικοπραξίες και για παράβαση του νόμιμου καθήκοντος.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης.